Vali IT!  Miks ja kuidas?

  • „Vali IT!“ on täiskasvanute ümberõppeprogramm, mille eesmärgiks on anda osalejatele tarkvaraarendaja  algoskused.
  • „Vali IT!“ annab piiratud aja jooksul (1,5 kuud õpet ja 2 kuud praktikat) vajalikud teadmised ja oskused neile, kes tahavad leida senisest huvitavamat ning paremini tasustatud tööd.
  • Eesti IT sektoris on Praxise analüüsi hinnangul vaja aastani  2020 täiendavalt tööle võtta 2600 – 4500 tarkvara arendamise oskusi omavat spetsialisti. Analoogsetel  kohtadel täna töötajad teenivad kuus alates 1500 eurot. Just sellistele töökohtadele saavad „Vali IT! „ programmi lõpetajad kandideerida.
  • „Vali IT!  programmis osalejad läbivad  6-nädalase täismahus õppe (5 päeva nädalas, 8 tundi päevas) BCS Koolituse ja IT Koolituse koolituskeskustes. Sellele järgneb  8-nädalane  (40 tööpäeva,  8 tundi päevas ) praktika ettevõtetes. Kokku kestab „Vali IT!“ programmis õpe ligi 3,5 kuud.
  • Õpe koolituskeskustes toimub kuni 18-osalejaga rühmades ja on väga praktilise iseloomuga. Õpet korraldavad valdkonna parimad spetsialistid ja praktikud vt. vali-it.ee/lektorid Ettevõtetesse minnakse praktikale kuni 6-liikmelistes gruppides. Praktikakohti pakuvad Eesti IT sektori juhtivad ettevõtted ning organisatsioonid vt. vali-it.ee/praktikafirmad
  • „Vali IT!“ programmis antakse aastatel 2017 – 2020 jooksul tarkvaraarendaja algoskused ühtekokku 500 inimesele.
  • „Vali IT!“ programmi pilootprojekt algas jaanuaris 2017 ning selle käigus koolitati 38 inimest, kellest umbes kolmandikule tehti kohe peale kursuse lõppu pakkumine alustada tööd arenjana. Registreerumine ja kandidaatide valik projekti käib pidevalt, registreeri siin
    Järgmised kursused alustavad augustis ja oktoobris 2017, jaanuaris, veebruaris, aprillis ja augustis 2018.
  • Projekti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi toetusskeemist  „Digitaalse kirjaoskuse suurendamine“.