Vali IT!  Miks ja kuidas?

  • „Vali IT!“ on täiskasvanute ümberõppeprogramm, mille eesmärgiks on anda osalejatele tarkvaraarendaja algoskused.
  • „Vali IT!“ annab piiratud aja jooksul (1,5 kuud õpet ja 2 kuud praktikat) vajalikud teadmised ja oskused neile, kes tahavad leida senisest huvitavamat ning paremini tasustatud tööd.
  • Eesti IT sektoris on Praxise analüüsi ja ka OSKA IKT valdkonna raporti hinnangul vaja aastani 2020 täiendavalt tööle võtta 2600 – 4500 tarkvara arendamise oskusi omavat spetsialisti. Praxise uuringu lühiversiooni leiab SIIT ja OSKA IKT raporti lühiversiooni SIIT
  • „Vali IT!  programmis osalejad läbivad 6-nädalase täismahus õppe (5 päeva nädalas, 8 tundi päevas) BCS Koolituse õppekeskuses. Sellele järgneb 8-nädalane (40 tööpäeva, 8 tundi päevas) praktika ettevõtetes. Kokku kestab „Vali IT!“ programmis õpe ligi 3,5 kuud.
  • Õpe koolituskeskuses toimub kuni 20 osalejaga rühmades ja on väga praktilise iseloomuga. Õpet viivad läbi oma valdkonna parimad spetsialistid ja praktikud vt. vali-it.ee/lektorid
  • Ettevõtetesse minnakse praktikale kuni 6-liikmelistes gruppides. Praktikakohti pakuvad Eesti IT sektori juhtivad ettevõtted ning organisatsioonid vt. http://vali-it.ee/praktika/
  • „Vali IT!“ programmis antakse aastatel 2017 – 2020 tarkvaraarendaja algoskused ühtekokku 500 inimesele.
  • „Vali IT!“ programmi pilootprojekt algas jaanuaris 2017 ja selle käigus koolitati 38 inimest, kellest umbes kolmandikule tehti kohe peale kursuse lõppu pakkumine alustada tööd arendajana. Registreerumine ja kandidaatide valik projekti käib pidevalt registreeri siin
  • Järgmised kursused alustavad veebruaris, mais, augustis 2020 (grupid on komplekteeritud) ning novembris 2020 (grupp on komplekteerimisel).
  • Projekti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi toetusskeemist  „Digitaalse kirjaoskuse suurendamine“.