Vali IT!  Miks ja kuidas?

  • „Vali IT!“ on täiskasvanute ümberõppeprogramm, mille eesmärgiks on anda osalejatele tarkvaraarendaja  algoskused.
  • „Vali IT!“ annab piiratud aja jooksul (1,5 kuud õpet ja 2 kuud praktikat) vajalikud teadmised ja oskused neile, kes tahavad leida senisest huvitavamat ning paremini tasustatud tööd.
  • Eesti IT sektoris on Praxise analüüsi hinnangul vaja aastani  2020 täiendavalt tööle võtta 2600 – 4500 tarkvara arendamise oskusi omavat spetsialisti. Analoogsetel  kohtadel täna töötajad teenivad kuus alates 1500 eurot. Just sellistele töökohtadele saavad „Vali IT! „ programmi lõpetajad kandideerida.
  • „Vali IT!  programmis osalejad läbivad  6-nädalase täismahus õppe (5 päeva nädalas, 8 tundi päevas) BCS Koolituse ja IT Koolituse koolituskeskustes. Sellele järgneb  8-nädalane  (40 tööpäeva,  8 tundi päevas ) praktika ettevõtetes. Kokku kestab „Vali IT!“ programmis õpe ligi 3,5 kuud.
  • Õpe koolituskeskustes toimub kuni 16-osalejaga rühmades ja on väga praktilise iseloomuga. Õpet korraldavad valdkonna parimad spetsialistid ja praktikud vt. vali-it.ee/lektorid Ettevõtetesse minnakse praktikale kuni 6-liikmelistes gruppides. Praktikakohti pakuvad Eesti IT sektori juhtivad ettevõtted ning organisatsioonid vt. vali-it.ee/praktikafirmad
  • „Vali IT!“ programmis antakse aastatel 2017 – 2020 jooksul tarkvaraarendaja algoskused ühtekokku 500 inimesele.
  • „Vali IT!“ programmi pilootprojekt algab jaanuaris 2017 ning selle käigus koolitatakse 32 inimest. Registreerumine pilootprojekti algab novembris 2016, registreeri siin Põhiprojekti algab registreerimine samaaegselt, põhiprojekti algus on 2017 aasta sügisel.
  • Projekti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi toetusskeemist  „Digitaalse kirjaoskuse suurendamine“. Projekti kogumaksumus on 1 419 522 eurot.