Kas „Vali IT!“ koolitusel osalemine on tasuta?

Jah, kõik loengud, arutelud, töötoad ja praktikumid on koolitusprogrammis osalejatele tasuta. Koolituse korraldamise kulud kaetakse Euroopa Sotsiaalfondist sihtotstarbeliselt saadud finantseeringust.

Kas „Vali IT!“ koolitusel osalemise kulud (sõidurahad, ööbimine) kompenseeritakse?

Ei, kõik koolitusel osalemisega seotud kõrvalkulud jäävad osalejate endi kanda. Kui olete ilma tööta, siis võtke ühendust töötukassaga, et täpsustada, kuidas töötukassa saab Teid toetada kuni uue töö leidmiseni: infotelefon 15501 või www.tootukassa.ee/content/tootukassast/esita-kusimus 

Kas koolitusel on võimalik osaleda töötamise kõrvalt?

Koolitus nõuab 100% Teie tööajast ja on väga intensiivne. Pilootrühma kogemus näitab, et töötamine ka õhtuti ja nädalavahetusel on ebasoovitav. Nii koolituskeskuste korraldatavad õppepäevad kui ettevõtetes toimuvad praktikapäevad kestavad 8 tundi päevas. Õpe ja praktika toimub 5 päeval nädalas, puhkepäevad on laupäev ja pühapäev.

Millised on võimalused saada pärast koolitust tarkvaraarendajaks?

Tarkvaraarendaja kvalifikatsiooniga spetsialistide järele on tööturul täna suur nõudlus.  „Vali IT!“ programmi partnerfirmad on valmis sobivuse korral võtma tööle antud koolituse läbinuid. Programmi läbimine ei kindlusta lõpetajatele töökohta. Küll on projektis osalevate praktikafirmade eesmärgiks ja peamiseks motivaatoriks see, et koolituse läbinud on võimelised alustama tööd nendes firmades. Peamiseks eelduseks töökoha saamisel on osaleja enda aktiivsus ja motiveeritus. Seda nii õppimisel kui ka enda esitlemisel atraktiivse töötaja kandidaadina. Programmi korraldajate poolt teeme me kõik, et leida võimalikult parim sobivus kandidaatide profiilide ja firmade vajaduste vahel.
Siiski on see koolitus alles esimene samm teel tõsiseks tarkvaraarendajaks saamisel. Koolituse läbinud omandavad tarkvaraarendaja algoskused. Iseseisva arendaja võimekuse omandamiseks kulub vähemalt aasta praktilist tööd.

Sobiliku töökoha leidmine sõltub ennekõike igast lõpetajast endast. Koolitus viib tööandjad ja tööle soovijad kokku.
Pilootrühmas tehti kohe peale praktika lõppu tööpakkumised ca kolmandikule osalenutest.

Kuidas toimub igapäevaselt koolitusel osalemine?

Koolitus ja praktikapäevad kestavad üldjuhul kell 9 – 17 nii BCS Koolituse  ja IT Koolituse õppekeskustes. Praktikad toimuvad IT ettevõtetes, mille loetelu on toodud vali-it.ee/praktika

Kas koolitused toimuvad ainult Tallinnas?

2018. aastal ja 2019. aastal toimuvad koolitused ainult Tallinnas.

Mis programmeerimiskeeli õpetame?

Põhilisteks keelteks, millel koolitus rajaneb on Java ja .NET (C#). Lisanduvad lektorite valitud ja isikliku projekti teostamiseks vajalikud keeled näiteks: HTML, CSS, Javascript, SQL. Igal kursusel komplekteerime kaks paralleelset õpperühma, kellest üks õpib Java ja teine .NET baasil.