Kuidas on võimalik "Vali IT!" ümberõppeprogrammis osalemist finantseerida?

Ümberõppeprogramm koosneb kahest koolituse moodulist. Kontaktõppe koolituse maksumus  on 2340 eur. Praktilise õppe maksumus 150 eur. Ümberõppeprogrammi kogumaksumus koos käibemaksuga on 2490 eur

Alates septembrist 2023 on ümberõppeprogrammi kogumaksumus koos käibemaksuga 2499,60 eur. 

Finantseerimise võimalustest uuri lähemalt kirjutades aadressile: info@vali-it.ee

Kas "Vali IT!" koolitusel osalemise kulud (sõidurahad, ööbimine) kompenseeritakse?

Ei, kõik koolitusel osalemisega seotud kõrvalkulud jäävad osalejate endi kanda. 

Kas koolitusel on võimalik osaleda töötamise kõrvalt?

Koolitus nõuab 100% Teie tööajast ja on väga intensiivne. Eelnevate rühmade kogemus näitab, et töötamine ka õhtuti ja nädalavahetusel on ebasoovitav. Nii koolituskeskuse kontaktõppepäevad kui praktikapäevad ettevõtetes kestavad 8 tundi päevas. Kontaktõpe ja praktika toimub 5 päeval nädalas, puhkepäevad on laupäev ja pühapäev.

Millised on võimalused saada pärast koolitust tarkvaraarendajaks?

Tarkvaraarendaja kvalifikatsiooniga spetsialistide järele on tööturul täna suur nõudlus.  „Vali IT!“ programmiga koostööd tegevad firmad on valmis sobivuse korral võtma tööle antud koolituse läbinuid. Programmi läbimine ei kindlusta lõpetajatele töökohta. Küll on koostööd tegevate praktikafirmade eesmärgiks ja peamiseks motivaatoriks see, et koolituse läbinud on võimelised alustama tööd nendes firmades. Peamiseks eelduseks töökoha saamisel on osaleja enda aktiivsus ja motiveeritus. Seda nii õppimisel kui ka enda esitlemisel atraktiivse töötaja kandidaadina. Programmi korraldajate poolt teeme me kõik, et leida võimalikult parim sobivus kandidaatide profiilide ja firmade vajaduste vahel.
Siiski on see koolitus alles esimene samm teel tõsiseks tarkvaraarendajaks saamisel. Koolituse läbinud omandavad tarkvaraarendaja algoskused. Iseseisva arendaja võimekuse omandamiseks kulub vähemalt aasta praktilist tööd.

Sobiliku töökoha leidmine sõltub ennekõike igast lõpetajast endast. Koolitus toetab tööandjate ja tööle soovijate kohtumisi.
Pilootrühmas tehti kohe peale praktika lõppu tööpakkumised ca kolmandikule osalenutest.

Kuidas toimub igapäevaselt ümberõppel osalemine?

Kontaktõpe kestab üldjuhul kella 9 – 17 BCS Koolituse õppekeskuses. Kui kontaktõpe ei ole võimalik toimub koolitus veebiõppel. Praktiline õpe ettevõttes toimub Eestis tegutsevas IT ettevõttes vastavalt kokkuleppele, kas 6 või 8 tundi ja tööpäevadel.

Kus kontaktõpe toimub?

Kontaktõpe toimub Tallinna kesklinnas, Aia7,  või vajadusel virtuaalsena.

Mis programmerimiskeeli õpetatakse?

Ümberõppeprogrammi programmeerimise põhikeeleks, millele koolitus rajaneb, on Java. Lisanduvad lektorite valitud ja isikliku projekti teostamiseks vajalikud keeled näiteks: HTML, CSS, Javascript, SQL.