Kas „Vali IT!“ koolitusel osalemine on tasuta?

Jah, kõik loengud, arutelud, töötoad ja praktikumid on koolitusprogrammis osalejatele tasuta. Koolituse korraldamise kulud kaetakse Euroopa Sotsiaalfondist sihtotstarbeliselt saadud finantseeringust.

Kas „Vali IT!“ koolitusel osalemise kulud (sõidurahad, ööbimine) kompenseeritakse?

Ei, kõik koolitusel osalemisega seotud kõrvalkulud jäävad osalejate endi kanda. Kui olete ilma tööta, siis võtke ühendust töötukassaga, et täpsustada, kuidas töötukassa saab Teid toetada kuni uue töö leidmiseni: infotelefon 15501 või www.tootukassa.ee/content/tootukassast/esita-kusimus 

Kas koolitusel on võimalik osaleda töötamise kõrvalt?

Täiskohal töötamise puhul pole see võimalik. Nii koolituskeskuste korraldatavad õppepäevad kui ettevõtetes toimuvad praktikapäevad kestavad 8 tundi päevas. Õpe ja praktika toimub 5 päeval nädalas, puhkepäevad on laupäev ja pühapäev. Seega on samal ajal võimalik vaid osaline töötamine õhtusel ajal või nädalavahetustel.

Millised on võimalused saada pärast koolitust tarkvaraarendajaks?

Koolituse läbinud omandavad tarkvaraarendaja algoskused. Sellise kvalifikatsiooniga spetsialistide järel on tööturul täna suur nõudlus.  „Vali IT!“ programmi partnerfirmad on valmis sobivuse korral võtma tööle antud koolituse läbinuid. Igal lõpetanul tuleb endale ise leida sobilik töökoht, koolitus viib tööandjad ja tööle soovijad kokku.

Kuidas toimub igapäevaselt koolitusel osalemine?

Koolitus ja praktikapäevad kestavad üldjuhul kell 9 – 17 nii BCS Koolituse  ja IT Koolituse õppekeskustes. Praktikad toimuvad IT ettevõtetes, mille loetelu on toodud vali-it.ee/praktikafirmad