Kas „Vali IT!“ koolitusel osalemine on tasuta?

Jah, kõik loengud, arutelud, töötoad ja praktikumid on koolitusprogrammis osalejatele tasuta. Koolituse korraldamise kulud kaetakse Euroopa Sotsiaalfondist sihtotstarbeliselt saadud finantseeringust.

Kas „Vali IT!“ koolitusel osalemise kulud (sõidurahad, ööbimine) kompenseeritakse?

Ei, kõik koolitusel osalemisega seotud kõrvalkulud jäävad osalejate endi kanda. Kui olete ilma tööta, siis võtke ühendust töötukassaga, et täpsustada, kuidas töötukassa saab Teid toetada kuni uue töö leidmiseni: infotelefon 15501 või www.tootukassa.ee/content/tootukassast/esita-kusimus 

Kas koolitusel on võimalik osaleda töötamise kõrvalt?

Koolitus nõuab 100% teie tööajast ja on väga intensiivne. Pilootrühma kogemus näitab, et töötamine ka õhtuti ja nädalavahetusel on ebasoovitav. Nii koolituskeskuste korraldatavad õppepäevad kui ettevõtetes toimuvad praktikapäevad kestavad 8 tundi päevas. Õpe ja praktika toimub 5 päeval nädalas, puhkepäevad on laupäev ja pühapäev.

Millised on võimalused saada pärast koolitust tarkvaraarendajaks?

Tarkvaraarendaja kvalifikatsiooniga spetsialistide järel on tööturul täna suur nõudlus.  „Vali IT!“ programmi partnerfirmad on valmis sobivuse korral võtma tööle antud koolituse läbinuid aga programmi läbimine lõpetajatele töökohta ei kindlusta. Küll on projektis osalevate praktikafirmade eesmärgiks ja peamiseks motivaatoriks, see, et koolituse läbinud on võimelised alustama tööd nendes firmades. Peamiseks töökoha saamisel on osaleja enda aktiivsus ja motiveeritus. Seda nii õppimisel kui ka enda esitlemisel atraktiivse töötaja kandidaadina. Programmi korraldajate poolt teeme me kõik, et leida võimalikult parim sobivus kandidaatide profiilise ja firmade vajaduste vahel.
Siiski on see koolitus alles esimene samm teel tõsiseks tarkvaraarendajaks. Koolituse läbinud omandavad tarkvaraarendaja algoskused, iseseisva arendaja võimekuse omandamiseks kulub vähemalt aasta praktilist tööd.

Seega igast lõpetajast endast sõltub kas tal õnnestub leida sobilik töökoht, koolitus viib tööandjad ja tööle soovijad kokku.
Pilootrühmas tehti kohe peale praktika lõppu tööpakkumised ca kolmandikule osalenutest.

Kuidas toimub igapäevaselt koolitusel osalemine?

Koolitus ja praktikapäevad kestavad üldjuhul kell 9 – 17 nii BCS Koolituse  ja IT Koolituse õppekeskustes. Praktikad toimuvad IT ettevõtetes, mille loetelu on toodud vali-it.ee/praktikafirmad

Kas koolitused toimuvad ainult Tallinnas?

2017. aastal ja 2018. aasta esimesel poolel toimuvad koolitused kindlasti ainult Tallinnas. On tõenöone, et suudame osalejatele pakkuda praktikakohti ka Tartus.

Plaanime mõned kursused osalejate olemasolul läbi viia ka Tartus.

Mis programmeerimiskeeli õpetame?

Põhilisteks keelteks millel koolitus rajaneb on Java ja .NET. Igal kursusel kompketeerime kaks paralleelrühma, kellest üks õpib Java ja teine .NET baasil.