Mida õpetatakse?

Täpsem koolituskava asub siin.
Koolitusel valmistatakse ette noorem-tarkvaraarendajaid. Neile õpetatakse kuidas:
  • kavandada toote (rakenduse, süsteemi osa) ja selle arhitektuurilisi lahendusi;
  • kirjutada programmikoodi;
  • integreerida loodud rakendusi teiste süsteemiosadega;
  • testida rakendusi;
  • juurutada ja paigaldada lahendusi;
  • dokumenteerida lahendusi, hallata dokumendi (ja süsteemi) muudatuste jada;
  • osaleda nii iseseisvas kui ka meeskonnapõhises tarkvaraarendustöös;
  • osaleda arendusprotsessis erinevates tööviisides ja rollides.

Kui pikalt õpingud kestavad?

Õppetöö koolituskeskustes toimub 6 nädalat. Praktika ettevõtetes kestab 8 nädalat. Kokku kulub õppetsükli läbimiseks 3,5 kuud.

Kuidas õppetöö toimub?

Õpe on väga praktilise iseloomuga. Koolitusele tulija saab valida eelistuse, kas soovib õppida Tallina Ülemiste City´s IT-Koolituse või Tallinna vanalinna servas, Aia tn 7 asuvas BCS Koolituse õppekeskustes. Koolituse ja praktikapäevad toimuvad 5 päeval nädalas, 8 tundi päevas.

Kellega koos ma õpin?

Õpe koolituskeskustes toimub kuni 18-liikmelistes gruppides, praktikale ettevõtetes minnakse reeglina 2-4, maksimaalselt 6-liikmelistes gruppides.

Millal alustab järgmine koolitusgrupp?

Järgmine koolitusgrupp alustab 23.10.2017. Õpingute viimane päev on 31.01.2018. Antud koolitusgrupp on komplekteeritud. Edasised koolitused on planeeritud järgnevalt: 02.01-10.04.2018, 19.02-29.05.2018. Täpsemat infot järgmiste koolitusgruppide osas saab kirjutades info@vali-it.ee