Millised teadmised omandatakse?

“Vali IT” ümberõppeprogramm valmistab ette noorem-tarkvaraarendajaid. Neile õpetatakse kuidas:
  • kavandada toote (rakenduse, süsteemi osa) ja selle arhitektuurilisi lahendusi;
  • kirjutada programmikoodi;
  • integreerida loodud rakendusi teiste süsteemiosadega;
  • testida rakendusi;
  • juurutada ja paigaldada lahendusi;
  • dokumenteerida lahendusi, hallata dokumendi (ja süsteemi) muudatuste jada;
  • osaleda nii iseseisvas kui ka meeskonnapõhises tarkvaraarendustöös;
  • osaleda arendusprotsessis erinevates tööviisides ja rollides.

Kui pikk on õpingute periood?

Õppetöö koolituskeskustes toimub 6 nädalat. Praktika ettevõtetes kestab 8 nädalat. Kokku kulub õppetsükli läbimiseks minimaalselt 3,5 kuud.

Kuidas õppetöö toimub?

Õpe on väga praktilise iseloomuga. Koolituse ja praktikapäevad toimuvad 5 päeval nädalas, 8 tundi päevas.
Õpe koolituskeskustes toimub kuni 20-liikmelistes gruppides, praktikale ettevõtetes minnakse reeglina 1-4, maksimaalselt 6-liikmelistes gruppides.

Millal alustab järgmine koolitusgrupp?

2022. aasta II poolasta esimene grupp alustab 15.08.2022. Projektiväline ehk teise rahastusmudeliga grupp. Kandideerimine on lõppenud. Grupp komplekteeritud. Lisainfo avalehel.
 
2022. aasta II poolaasta teine grupp alustab 31.10.2022. Projektiväline ehk teise rahastusmudeliga grupp. Kandideerimine on lõppenud. Grupp komplekteeritud.  Lisainfo avalehel.
 
3. oktoobrist alustab ka erirühm front-end suunal (veebirakenduste arendus ja UI/UX). Antud grupi koolitus toimub enamjaolt veebis. Grupp komplekteerimisel.

2023. aasta jaanuari ja aprilli gruppi on kandideerimine avatud. Grupid on komplekteerimisel. 

Täpsemat infot järgmiste koolitusgruppide osas saab kirjutades info@vali-it.ee