Millised teadmised omandatakse?

Täpsem koolituskava asub siin.
“Vali IT” ümberõppeprogramm valmistab ette noorem-tarkvaraarendajaid. Neile õpetatakse kuidas:
  • kavandada toote (rakenduse, süsteemi osa) ja selle arhitektuurilisi lahendusi;
  • kirjutada programmikoodi;
  • integreerida loodud rakendusi teiste süsteemiosadega;
  • testida rakendusi;
  • juurutada ja paigaldada lahendusi;
  • dokumenteerida lahendusi, hallata dokumendi (ja süsteemi) muudatuste jada;
  • osaleda nii iseseisvas kui ka meeskonnapõhises tarkvaraarendustöös;
  • osaleda arendusprotsessis erinevates tööviisides ja rollides.

Kui pikk on õpingute periood?

Õppetöö koolituskeskustes toimub 6 nädalat. Praktika ettevõtetes kestab 8 nädalat. Kokku kulub õppetsükli läbimiseks minimaalselt 3,5 kuud.

Kuidas õppetöö toimub?

Õpe on väga praktilise iseloomuga. Koolituse ja praktikapäevad toimuvad 5 päeval nädalas, 8 tundi päevas.
Õpe koolituskeskustes toimub kuni 20-liikmelistes gruppides, praktikale ettevõtetes minnakse reeglina 1-4, maksimaalselt 6-liikmelistes gruppides.

Millal alustab järgmine koolitusgrupp?

-2020 aasta I poolaasta esimene koolitusgrupp alustab õppetööd 06.01.2020 ning õpingute viimane päev on 13.04.2020. Antud grupp on komplekteeritud.
-2020 aasta I poolaasta teine koolitusgrupp alustab õppetööd 25.02.2020 ning õpingute viimane päev on 03.06.2020. Antud grupp on komplekteeritud.
-2020 aasta I poolaasta kolmas koolitusgrupp alustab õppetööd 04.05.2020 ning õpingute viimane päev on 11.08.2020. Antud grupp on komplekteeritud.
-2020 aasta II poolaasta esimene koolitusgrupp alustab õppetööd 24.08.2020 ning õpingute viimane päev on 23.11.2020. Antud grupp on komplekteeritud. Projektiväline ehk teise rahastusmudeliga grupp. Lisainfo avalehel.
-2020 aasta II poolaasta teine koolitusgrupp alustab õppetööd 02.11.2020 ning õpingute viimane päev on 11.02.2021. Projektiväline ehk teise rahastusmudeliga grupp. Lisainfo avalehel.
Alates 2021. aastast alustavad grupid  jaanuaris, aprillis, augustis ja novembris. Tegemist on projektiväliste koolitusgruppidega ehk rahastusmudel on teine. Lisainfo avalehel.
Täpsemat infot järgmiste koolitusgruppide osas saab kirjutades info@vali-it.ee