Millised teadmised omandatakse?

Täpsem koolituskava asub siin.
“Vali IT” ümberõppeprogramm valmistab ette noorem-tarkvaraarendajaid. Neile õpetatakse kuidas:
  • kavandada toote (rakenduse, süsteemi osa) ja selle arhitektuurilisi lahendusi;
  • kirjutada programmikoodi;
  • integreerida loodud rakendusi teiste süsteemiosadega;
  • testida rakendusi;
  • juurutada ja paigaldada lahendusi;
  • dokumenteerida lahendusi, hallata dokumendi (ja süsteemi) muudatuste jada;
  • osaleda nii iseseisvas kui ka meeskonnapõhises tarkvaraarendustöös;
  • osaleda arendusprotsessis erinevates tööviisides ja rollides.

Kui pikk on õpingute periood?

Õppetöö koolituskeskustes toimub 6 nädalat. Praktika ettevõtetes kestab 8 nädalat. Kokku kulub õppetsükli läbimiseks minimaalselt 3,5 kuud.

Kuidas õppetöö toimub?

Õpe on väga praktilise iseloomuga. Koolituse ja praktikapäevad toimuvad 5 päeval nädalas, 8 tundi päevas.
Õpe koolituskeskustes toimub kuni 20-liikmelistes gruppides, praktikale ettevõtetes minnakse reeglina 1-4, maksimaalselt 6-liikmelistes gruppides.

Millal alustab järgmine koolitusgrupp?

-2021 aasta II poolaasta teine koolitusgrupp alustab õppetööd 08.11.2021 ning õpingute viimane päev on 21.02.2021. Projektiväline ehk teise rahastusmudeliga grupp. Grupp on lõplikult komplekteeritud.
-2022 aasta I poolaasta esimene koolitusgrupp alustab õppetööd 17.01.2022 ning õpingute viimane päev on 27.04.2022. Projektiväline ehk teise rahastusmudeliga grupp. Kandideerimine lõppenud. Grupp komplekteeritud. Lisainfo avalehel.
-2022 aasta I poolaasta teine koolitusgrupp alustab aprillis. Projektiväline ehk teise rahastusmudeliga grupp. Kandideerimine avatud. Grupp komplekteerimisel. Lisainfo avalehel.
Täpsemat infot järgmiste koolitusgruppide osas saab kirjutades info@vali-it.ee