Millised teadmised omandatakse?

Täpsem koolituskava asub siin.
“Vali IT” ümberõppeprogramm valmistab ette noorem-tarkvaraarendajaid. Neile õpetatakse kuidas:
  • kavandada toote (rakenduse, süsteemi osa) ja selle arhitektuurilisi lahendusi;
  • kirjutada programmikoodi;
  • integreerida loodud rakendusi teiste süsteemiosadega;
  • testida rakendusi;
  • juurutada ja paigaldada lahendusi;
  • dokumenteerida lahendusi, hallata dokumendi (ja süsteemi) muudatuste jada;
  • osaleda nii iseseisvas kui ka meeskonnapõhises tarkvaraarendustöös;
  • osaleda arendusprotsessis erinevates tööviisides ja rollides.

Kui pikk on õpingute periood?

Õppetöö koolituskeskustes toimub 6 nädalat. Praktika ettevõtetes kestab 8 nädalat. Kokku kulub õppetsükli läbimiseks minimaalselt 3,5 kuud.

Kuidas õppetöö toimub?

Õpe on väga praktilise iseloomuga. Koolitusele tulija saab valida, kas soovib õppida Tallinas Uue Maailma linnaosas Vana-Lõuna tänaval IT-Koolituse või Tallinna vanalinna servas, Aia tn 7 asuvas BCS Koolituse õppekeskuses. Koolituse ja praktikapäevad toimuvad 5 päeval nädalas, 8 tundi päevas.
Õpe koolituskeskustes toimub kuni 18-liikmelistes gruppides, praktikale ettevõtetes minnakse reeglina 2-4, maksimaalselt 6-liikmelistes gruppides.

Millal alustab järgmine koolitusgrupp?

2018 aasta II poolaasta esimene koolitusgrupp alustab õppetööd 13.08.2018. Õpingute viimane päev on 16.11.2018. Järgmine koolitusgrupp on planeeritud algama 22.10.2018. Täpsemat infot järgmiste koolitusgruppide osas saab kirjutades info@vali-it.ee