Millised teadmised omandatakse?

Täpsem koolituskava asub siin.
“Vali IT” ümberõppeprogramm valmistab ette noorem-tarkvaraarendajaid. Neile õpetatakse kuidas:
  • kavandada toote (rakenduse, süsteemi osa) ja selle arhitektuurilisi lahendusi;
  • kirjutada programmikoodi;
  • integreerida loodud rakendusi teiste süsteemiosadega;
  • testida rakendusi;
  • juurutada ja paigaldada lahendusi;
  • dokumenteerida lahendusi, hallata dokumendi (ja süsteemi) muudatuste jada;
  • osaleda nii iseseisvas kui ka meeskonnapõhises tarkvaraarendustöös;
  • osaleda arendusprotsessis erinevates tööviisides ja rollides.

Kui pikk on õpingute periood?

Õppetöö koolituskeskustes toimub 6 nädalat. Praktika ettevõtetes kestab 8 nädalat. Kokku kulub õppetsükli läbimiseks minimaalselt 3,5 kuud.

Kuidas õppetöö toimub?

Õpe on väga praktilise iseloomuga. Koolitusele tulija saab valida, kas soovib õppida Tallinnas, Vana-Lõuna 39/1 aadressil asuvas IT-Koolituse õppekeskuses või Tallinna vanalinna servas, Aia tn 7 asuvas BCS Koolituse õppekeskuses. Koolituse ja praktikapäevad toimuvad 5 päeval nädalas, 8 tundi päevas.
Õpe koolituskeskustes toimub kuni 18-liikmelistes gruppides, praktikale ettevõtetes minnakse reeglina 2-4, maksimaalselt 6-liikmelistes gruppides.

Millal alustab järgmine koolitusgrupp?

-2019 aasta II poolaasta esimene koolitusgrupp alustab õppetööd 12.08.2019 ning õpingute viimane päev on 18.11.2019. Õpingute lõpp võib varieeruda sõltuvalt praktika alustamise kuupäevast kuni 06.12.19. Antud grupp on komplekteeritud.
-2019 aasta II poolaasta teine koolitusgrupp alustab õppetööd 28.10.2019 ning õpingute viimane päev on 06.02.2020. Õpingute lõpp võib varieeruda sõltuvalt praktika alustamise kuupäevast kuni 21.02.20. Antud grupp on komplekteeritud.
-2020 aasta I poolaasta esimene koolitusgrupp alustab õppetööd 06.01.2020 ning õpingute viimane päev on 13.04.2020.  Õpingute lõpp võib varieeruda sõltuvalt praktika alustamise kuupäevast kuni 27.04.20. Antud grupp on komplekteeritud.
-2020 aasta I poolaasta teine koolitusgrupp alustab õppetööd 25.02.2020 ning õpingute viimane päev on 03.06.2020. Antud grupp on komplekteeritud.
-2020 aasta I poolaasta kolmas koolitusgrupp alustab õppetööd 20.04.2020 ning õpingute viimane päev on 31.07.2020. Antud grupp on komplekteeritud.
-2020 aasta II poolaasta esimene koolitusgrupp alustab õppetööd 17.08.2020 ning õpingute viimane päev on 23.11.2020. Antud gruppi hakkame komplekteerima perioodil mai – juuni 2020.
-2020 aasta II poolaasta teine koolitusgrupp alustab õppetööd 02.11.2020 ning õpingute viimane päev on 11.02.2021.
Täpsemat infot järgmiste koolitusgruppide osas saab kirjutades info@vali-it.ee