Miks kandideerida?

Kas te otsite uut väljakutset ja eneseteostust? Kas te tahate oma seniseid oskusi täiendada tööturul kõrgelt nõutud IT oskustega?

Elukestev õpe on tänapäeval paratamatus. Kui senine töö ja sissetulek ei rahulda, tuleb õppida juurde oskusi, mille järgi on turul nõudlust. Üheks perspektiivsemaks valdkonnaks on IT, kus nii täna kui tulevikus jätkub hulgaliselt põnevat ja tasuvat tööd tarkvaraarendajatele.

Keda oodatakse kandideerima?

„Vali IT!“ ümberõppeprogrammi on oodatud kandideerima Eesti Vabariigi kodanik või pikaajalise elaniku elamis- ja tööloa omanik, kes on omandanud kõrghariduse või tehnilise eriala kutseõppe (tase 5).

Kõrghariduse korral peab kandidaat omama vähemalt bakalaureusekraadi või kui olete õpingud katkestanud, siis peab olema läbitud vähemalt pool õppekavast.

Kui õpingud on katkestatud peab kandidaat olema varem õppinud kõrgharidustaseme I või II astme õppekaval (so rakenduskõrgharidus-, diplomi-, bakalaureuse-, magistri-, bakalaureuse- ja magistri õppekavadel põhineva integreeritud õppe, v.a 1-aastane õpetajakoolitus) järjestikku rohkem kui õppekava pool nominaalaega. Ning kes on  katkestanud õpingud selliselt, et õppekavalt eksmatrikuleerimise hetkeks on läbitud vähemalt 50% õppekava mahust.

Tehnilise eriala kutseõppe baasil kandideerija peab olema kutseõppe eriala läbinud täies mahus ning saanud sellekohase tunnistuse (tase 5).

Millal algab koolitus?

Kontaktkoolitus algab mitmel korral aastas. Täpsemate kuupäevade kohta küsi lisa Vali-IT meeskonnalt-> info@vali-it.ee

Millised on keelenõuded?

Kandidaat peab valdama eesti ja inglise keelt vähemalt B2.2 tasemel.

Millised töökogemused on nõutud?

Kandidaat peab omama vähemalt 3-aastast soovitavalt kõrghariduse keerukuse ametis töötamise kogemust, v.a. IT- haridust nõudval ametikohal töötamise kogemus. Teie töökogemus on oluline kandideerimisel, kui hindame teie kogemuste väärtust ja sobivust tarkvaraarenduses.

Milline peab olema motivatsioon?

Kandidaat peab olema pärast „Vali IT!“ programmi läbimist valmis reaalselt tööle asuma IT tarkvaraarendusega seotud ametikohal. Otsime inimesi, kes tõesti tahavad oma senise kogemuse ja omandatud uute tarkvaraarendusoskuste baasilt võtta vastu uusi väljakutseid IT valdkonnas.

Millega peab kandidaat arvestama?

Ümberõppe käigus pakutakse „Vali IT!“ kursustel intensiivset kontaktõpet ning praktilist õpet ettevõttes. Kandidaadil tuleb sellel perioodil ise katta kõik oma igapäevase eluoluga seotud kulutused.

Kuidas toimub kandidaatide väljavalimine?

I etapp – Esitatud taotluste läbivaatlus, esmane kandidaatide selekteerimine ankeetide alusel – haridus- ja töökogemuse nõuete täidetus + senise kogemuse ja motivatsiooni sobivus programmi eesmärkidega.

II etapp – Ankeetide põhjal väljavalitud kandidaatide kutsumine ruumilise võimekuse testile (Tripod RVS). Testimine toimib  veebis (test kestab ca 1 tunni). Tripodi testi tulemuse nõudeks oleme kehtestanud summaarse ruumilise võimakuse taseme, mis peab jääma vahemikku 40-50%.  Senises praktikas on nõutaval tasemel testi läbinud ca 1/3 testitutest.

III etapp – Vestlus kandidaadi motivatsiooni ja osalemisvõimaluste täpsustamiseks.

IV etapp – Kandidaatide lõplik valik profiilide, testitulemuste ja vestluste alusel. Kandidaatide teavitamine e-posti teel.

Info kandideerimisavalduse esitanutele:

Analüüsime taotlusi  ja kutsume kandideerijaid testimisele pidevalt vastavalt uute rühmade avamisele. Püüame rühmad komplekteerida ja kandidaate informeerida reeglina 1-3 kuud ette.

Komplekteerimisel on august 2024 grupp, algusega 26.08.2024.a.

Saadame kandideerimisavalduse täitnud osalejatele esmase tagasiside kandideerija staatuse kohta kuni kahe kuu jooksul kandideerimisest arvestatuna. Kui infokiri ei ole mingil põhjusel Teieni jõudnud, palun kirjutage info@vali-it.ee