Miks kandideerida?

Elukestev õpe on tänapäeval paratamatus. Kui senine töö ja sissetulek ei rahulda, tuleb õppida juurde oskusi, mille järgi on turul nõudlust. Üheks perspektiivsemaks valdkonnaks on IT, kus nii täna kui tulevikus jätkub hulgaliselt põnevat ja tasuvat tööd tarkvaraarendajatele.

Keda oodatakse kandideerima?

„Vali IT!“ kursusele on oodatud väljapool IT erialasid juba kõrghariduse omandanud. Koolitusele kandideerijal peab olema vähemalt bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase. Sobivad kandidaadid, kes on varem õppinud kõrgharidustaseme I või II astme õppekaval (so rakendus–kõrgharidus-, diplomi-, bakalaureuse-, magistri-, bakalaureuse- ja magistri õppekavadel põhineva integreeritud õppe, v.a. 1-aastane õpetajakoolitus) järjestikku rohkem kui õppekava pool nominaalaega.  Ning kes on  katkestanud õpingud selliselt, et õppekavalt eksmatrikuleerimine on toimunud vähemalt neli (4) aastat tagasi arvestatuna  8. septembrist 2016 ning läbitud on vähemalt 50% õppekava mahust, millele olid immatrikuleeritud.

Millal algab koolitus?

Täiskasvanute ümberõppe pilootprojekt alustab esimeste koolitatavatega juba 2017 a. jaanuaris ning põhiprogrammi koolitustsüklid algavad 2017 sügisel.

Millised on keelenõuded?

Kandidaat peab valdama eesti ja inglise keelt vähemalt B2 tasemel.

Millised töökogemused on nõutud?

Kandidaat peab omama vähemalt 3-aastast varasemat mistahes valdkonnas töötamise kogemust, v.a. IT- haridust nõudval ametikohal töötamise kogemus.

Milline peab olema motivatsioon?

Kandidaat peab olema pärast „Vali IT!“ programmi läbimist valmis reaalselt tööle asuma IT tarkvaraarendusega seotud ametikohal.

Millega peab kandidaat arvestama?

3,5-kuulise õppeprotsessi käigus pakutakse „Vali IT!“ kursustel tasuta õpet ning praktikavõimalusi. Kandidaadil tuleb sellel perioodil ise katta kõik oma igapäevase eluoluga seotud kulutused.

Kuidas toimub kandidaatide väljavalimine?

Kandideerimise protsess koosneb neljast etapist. I etapp – Esitatud taotluste läbivaatlus, esmane kandidaatide selekteerimine. II etapp – Edukalt edasisaanud kandidaatide Tripodi ruumilise võimekuse testi (RVS) sooritusele kutsumine BCS Koolituse kontorisse (testi sooritus kestab kuni 54min.). III etapp – Vestlus kandidaadiga. IV etapp – Tulemuste võrdlus, pingeritta seadmine, kandidaatide teavitamine, e-maili teel. Koolitusele pannakse kokku 2 gruppi, kummaski grupis 20 inimest, kokku seega 40 inimest.

Millal selguvad pilootprogrammi koolitusele saajad?

Pilootprogrammi koolitusele saajad on väljavalitud ja informeeritud. Esita põhiprogrammi kandideerimisavaldus siin