Millised teadmised omandatakse?

“Vali IT” ümberõppeprogramm valmistab ette noorem-tarkvaraarendajaid. Neile õpetatakse kuidas:
  • kavandada toote (rakenduse, süsteemi osa) ja selle arhitektuurilisi lahendusi;
  • kirjutada programmikoodi;
  • integreerida loodud rakendusi teiste süsteemiosadega;
  • testida rakendusi;
  • juurutada ja paigaldada lahendusi;
  • dokumenteerida lahendusi, hallata dokumendi (ja süsteemi) muudatuste jada;
  • osaleda nii iseseisvas kui ka meeskonnapõhises tarkvaraarendustöös;
  • osaleda arendusprotsessis erinevates tööviisides ja rollides.

Kui pikk on õpingute periood?

Õppetöö koolituskeskustes toimub 6 nädalat. Praktika ettevõtetes kestab 8 nädalat. Kokku kulub õppetsükli läbimiseks minimaalselt 3,5 kuud.

Kuidas õppetöö toimub?

Õpe on väga praktilise iseloomuga. Koolituse ja praktikapäevad toimuvad 5 päeval nädalas, 8 tundi päevas.
Õpe koolituskeskustes toimub keskmiselt 22-liikmelistes gruppides.
Ettevõtted pakuvad praktikakohti  reeglina 1-4 ümberõppijale korraga. See oleneb palju ettevõtte võimalustest pakkuda juhendatud praktikat ja milliste projektidega ettevõte antud hetkel seotud on. 
Praktikakohti tasub hakata varakult vaatama. Koostöös BCS Koolitusega jagame ettevõtetele teie kohta infot, kuid parima praktikakoha saate kui olete ise aktiivsed. Anname ka nõu, mida silmas pidada enda tutvustamisel IT ettevõttele. 

Millal alustab järgmine koolitusgrupp?

2023. aasta II poolasta grupid alustavad 14.08.2023, 25.09.2023 ja 06.11.2023. 
 
2023. aasta septembri ja novembri gruppi on kandideerimine avatud. Grupid on komplekteerimisel. 
Täpsemat infot järgmiste koolitusgruppide osas saab kirjutades info@vali-it.ee