Millised teadmised omandatakse?

“Vali IT” ümberõppeprogramm valmistab ette noorem-tarkvaraarendajaid. Neile õpetatakse kuidas:
  • kavandada toote (rakenduse, süsteemi osa) ja selle arhitektuurilisi lahendusi;
  • kirjutada programmikoodi;
  • integreerida loodud rakendusi teiste süsteemiosadega;
  • testida rakendusi;
  • juurutada ja paigaldada lahendusi;
  • dokumenteerida lahendusi, hallata dokumendi (ja süsteemi) muudatuste jada;
  • osaleda nii iseseisvas kui ka meeskonnapõhises tarkvaraarendustöös;
  • osaleda arendusprotsessis erinevates tööviisides ja rollides.

Kui pikk on õpingute periood?

Kontaktõpe koolituskeskuses toimub 6 nädalat. Praktika ettevõtetes kestab 8 nädalat. Kokku kulub õppetsükli läbimiseks minimaalselt 3,5 kuud.

Kuidas ümberõpe toimub?

Õpe on väga praktilise iseloomuga. Kontaktkoolitus ja praktikiline õpe ettevõttes toimuvad 5. päeval nädalas, 8 tundi päevas.
Kontaktõpe koolituskeskuses toimub keskmiselt 22-liikmelistes gruppides.
Ettevõtted pakuvad praktikakohti  reeglina 1-4 ümberõppijale korraga. See oleneb palju ettevõtte võimalustest pakkuda juhendatud praktikat ja milliste projektidega ettevõte antud hetkel seotud on. 
Praktikakohti tasub hakata varakult vaatama. Koostöös BCS Koolitusega jagame ettevõtetele teie kohta infot, kuid parima praktikakoha saate kui olete ise aktiivsed. Anname ka nõu, mida silmas pidada enda tutvustamisel IT ettevõttele. 

Millal alustab järgmine koolitusgrupp?

2024. aasta  gruppidesse on kandideerimine avatud.  Järgmine grupp alustab augusti II pooles (full stack).
Täpsemat infot järgmiste koolitusgruppide osas saab kirjutades info@vali-it.ee