Millised teadmised omandatakse?

Täpsem koolituskava asub siin.
“Vali IT” ümberõppeprogramm valmistab ette noorem-tarkvaraarendajaid. Neile õpetatakse kuidas:
  • kavandada toote (rakenduse, süsteemi osa) ja selle arhitektuurilisi lahendusi;
  • kirjutada programmikoodi;
  • integreerida loodud rakendusi teiste süsteemiosadega;
  • testida rakendusi;
  • juurutada ja paigaldada lahendusi;
  • dokumenteerida lahendusi, hallata dokumendi (ja süsteemi) muudatuste jada;
  • osaleda nii iseseisvas kui ka meeskonnapõhises tarkvaraarendustöös;
  • osaleda arendusprotsessis erinevates tööviisides ja rollides.

Kui pikk on õpingute periood?

Õppetöö koolituskeskustes toimub 6 nädalat. Praktika ettevõtetes kestab 8 nädalat. Kokku kulub õppetsükli läbimiseks minimaalselt 3,5 kuud.

Kuidas õppetöö toimub?

Õpe on väga praktilise iseloomuga. Koolituse ja praktikapäevad toimuvad 5 päeval nädalas, 8 tundi päevas.
Õpe koolituskeskustes toimub kuni 20-liikmelistes gruppides, praktikale ettevõtetes minnakse reeglina 1-4, maksimaalselt 6-liikmelistes gruppides.

Millal alustab järgmine koolitusgrupp?

-2021 aasta II poolaasta esimene koolitusgrupp alustab õppetööd 23.08.2021 ning õpingute viimane päev on 29.11.2021. Projektiväline ehk teise rahastusmudeliga grupp. Grupp on lõplikult komplekteeritud.
-2021 aasta II poolaasta teine koolitusgrupp alustab õppetööd 08.11.2021 ning õpingute viimane päev on 21.02.2021. Projektiväline ehk teise rahastusmudeliga grupp. Kandideerimine avatud. Lisainfo avalehel.
Täpsemat infot järgmiste koolitusgruppide osas saab kirjutades info@vali-it.ee