Arendajate puudus

Eesti majandus januneb oskustega tarkvaraarendajate järele. Igal aastal vajab Eesti majandus ligi 700 IT-spetsialisti rohkem, kui tänane kõrg- ja kutseharidus suudavad pakkuda.
Olukord on aktuaalne ka paljude mitte-lT ettevõtete jaoks, sest IKT on tänaseks muutunud äärmiselt ärikriitiliseks. Kahtlemata mõjutab see probleem ka Sinu ettevõtet. Häid tarkvaraarendajaid otsitakse tikutulega taga, aga kust neid leida?

Mis on „Vali IT!”?

“Vali IT!” on üks reaalne lahendus antud probleemile. Tegemist on unikaalse ettevõtjate ja riigi koostöös ellu kutsutud täiskasvanute ümberõppe projektiga. Projekti kaasatakse inimesed, kellel on kõrgharidus ja töökogemused, aga kes pole õppinud IT-d ega tööta IKT valdkonnas. Osalejad saavad ümberõppeprogrammi kontaktõppe koolitusel kätte tarkvaraarendaja baasoskused.

„Vali IT!” numbrites

Üle 650 uue tarkvaraarendaja IT-sse 7 aastaga..
3,5 kuud = üks koolitustsükkel, millest: 6 nädalat = kontaktõppe koolituskeskuses ja 8 nädalat = praktika IKT ettevõttes
19-23 = koolitatavate arv ühes grupis
Üle 100 ettevõtte on saanud endale Vali IT projektist töötaja
ca 60% Vali IT lõpetajatest töötab tarkvaraarendusega seonduval ametikohal

Sinu ettevõtte roll?

Praktika – Praktikakoht annab võimaluse värskelt koolituskeskuses kontaktõppe läbinud noorem-tarkvaraarendaja endale uueks töötajaks koolitada.
Uus töötaja – Praktika lõpus on võimalus värskelt koolitatud ja kõrgelt motiveeritud inimesed tööle võtta. Nad omavad ka IKT sektori välist töökogemust, millest võib Sulle kasu olla.
IT valdkonda panustamine – Panusta Eesti IT üldisesse arengusse aidates juunioreid edasi.

Ootame „Vali IT!“ programmiga liituma kõiki tarkvaraarendusega tegelevaid ettevõtteid ja asutusi, kes on huvitatud antud projekti kaudu praktikakohtade pakkumisest ja omale uute töötajate leidmisest. Liitumiseks palun võtke ühendust kirjutades e-mailil info@vali-it.ee või helistage +372 680 6880

Praktikantidest

Eelneva kogemuse põhjal saab öelda, et osalejatele sobib praktika järgmistes rollides:

  • Arendaja
  • Testide automatiseerija
  • Andmebaaside skriptija
  • UI/UX disainer
  • Analüütik
  • Projektijuht

Praktiline õpe ettevõttes kestab 8 nädalat. Praktika on tasustamata.

Osalejatega kohtumiseks viime läbi värbamispäevi ca iga 3-4 kuu tagant. Värbamispäeval on teil võimalus tulla teiepoolt välja valitud osalejatega tutvuma/vestlema. Järgmist värbamispäeva kuupäeva ja hetkel praktikale soovijate LinkedIn profiile küsi  – info@vali-it.ee, tel +372 680 6880 .

Vali IT! koolitus on praktiline hands-on ümberõppe koolitus täiskasvanutele, keskendudes suures osas IDE, Git töö, frame-ide ja süntaksi omandamise õppimisele. Vali IT! kontaktõppel õpivad osalejad JAVA baasil. Statistika on näidanud praktikantide võimekust täiesti uues arenduskeskkonnas alustada ja ka tööle asuda.